Over ons

Voorbij het gewone kijken en het bijzondere zien

Stoppen en verder gaan

Leven vanuit jouw waarden, geeft voldoening in je leven. Voldoening ontstaat uit zingeving. Daarom zetten wij als trainers met diverse achtergronden het (h)erkennen van je waarden en het vinden van zingeving voorop.  

We zijn ervan overtuigd dat leven vanuit hart en ziel je leven zin geeft. En hoewel dat voor iedereen in elke levensfase van belang is, kan zingeving juist in die eerste fase na je pensionering relevanter zijn dan ooit. Doordat je werk wegvalt, komt alles namelijk in een ander daglicht te staan. Soms ontstaat er dan toch weerstand ten opzichte van je verworven vrijheden: eigenlijk bleek je best tevreden met je oude ritme. Dat je verplichting om te werken stopt lijkt misschien een verlichting, maar dat is het niet altijd. Stoppen met iets wat eerst routine was vraagt om veel moed en een andere manier van kijken. Zo wordt stoppen eigenlijk eerder een nieuwe vorm van verder gaan.

In onze training maken we deze stap met jou samen: deskundig, ervaringsgericht, respectvol en met belangstelling voor jouw vragen en zienswijzen verkennen we samen met jou wat je pensionering voor jou kan gaan betekenen.

Quinten van de Rhoer

Mensen bleken mij extra plezier in mijn werk te geven. Daardoor ontstond een overgang van accountancy naar leidinggevende en naar coach/ trainer persoonlijke ontwikkeling. Daarvoor volgde ik ook opleidingen/ trainingen. En met inmiddels jarenlange ervaring voel ik me vertrouwd in de combinatie organisatie en mens. Na mijn overgang naar pensioen restte alleen het mensdeel. Daar moest nieuwe zingeving voor terugkomen. Daarom is dit thema dat we met Nieuwe Horizonnen aanbieden voor mij zo inspirerend.

Gerdi Keeler

Gerdi Keeler is van origine gezondheidswetenschapper en heeft gaandeweg haar loopbaan haar koers gezet op biografisch coachen. Al lange tijd is ze geïnteresseerd in hoe ieder mens zijn koers bepaalt. De uitspraak van Roel Brakenhoff geeft haar motivatie goed weer. Levenslijnen: Ze komen uit alle hoeken, de lijnen die het leven vormen. Soms lopen ze recht, maar veel vaker krom. En toch komen de lijnen altijd bij elkaar, bij het hart van het leven. De levensloop bekijken, de waarde van specifieke onderdelen leren kennen is onder andere haar focus in Nieuwe Horizonnen.

Willem Mutsaers

Willem Mutsaers (1958, registeraccountant) is werkzaam als teamleider en als docent. In zijn werk gaat het uiteindelijk altijd om mensen. “Om wie zou het anders gaan?” Mensen volgen twee wegen. Voor de spirituele weg,  “de weg naar binnen”, is Willem geïnspireerd door het gedachtengoed van Henri Nouwen. Voor de weg “naar buiten” (purpose) sluit hij graag aan bij ideeën van Stephen Covey. 

Interesse?

Bent u geïnteresseerd geraakt, kijk dan vooral ook op de pagina Training & Data en vul uw gegevens in en krijg meer informatie!