Over ons

“Ieder van ons heeft zijn eigen weg”

Wie zijn we?

Willem Mutsaers, Gerdi Keeler,  en Quinten van de Rhoer hebben elkaar 6 jaar geleden leren kennen in de Stuurgroep EenzaamheidsReductie. Een burgerinitiatief dat lang voor dat er zoveel aandacht voor eenzaamheid kwam, op zoek ging naar wetenschappelijke kennis en wegen om er aandacht voor te vragen. Alle drie zijn en waren we actief betrokken om een stap te zetten in dit complexe vraagstuk. Gaandeweg liepen we warm om stil te staan bij de voorkant van het vraagstuk. Wat kun je als individueel mens ondernemen om te voorkomen dat eenzaamheid je stevig te pakken krijgt? We kwamen uit op zin zoeken. Zin om je te verbinden met bezigheden die je leven waardevol maken en betekenis geven aan de contacten met anderen. Dit is voor alle levensfasen van belang maar bovenal bij pensionering. Als er ruimte komt doordat het werk wegvalt en je vaste relatie een andere rol krijgt. Voor deze tijd, een tijd om zelf regie te nemen, hebben zij de wens om van betekenis voor anderen te zijn.

Quinten van de Rhoer

Mensen bleken mij extra plezier in mijn werk te geven. Daardoor ontstond een overgang van accountancy naar leidinggevende en naar coach/ trainer persoonlijke ontwikkeling. Daarvoor volgde ik ook opleidingen/ trainingen. En met inmiddels jarenlange ervaring voel ik me vertrouwd in de combinatie organisatie en mens. Na mijn overgang naar pensioen restte alleen het mensdeel. Daar moest nieuwe zingeving voor terugkomen. Daarom is dit thema dat we met Nieuwe Horizonnen aanbieden voor mij zo inspirerend.

Gerdi Keeler

Gerdi Keeler is van origine gezondheidswetenschapper en heeft gaandeweg haar loopbaan haar koers gezet op biografisch coachen. Al lange tijd is ze geïnteresseerd in hoe ieder mens zijn koers bepaalt. De uitspraak van Roel Brakenhoff geeft haar motivatie goed weer. Levenslijnen: Ze komen uit alle hoeken, de lijnen die het leven vormen. Soms lopen ze recht, maar veel vaker krom. En toch komen de lijnen altijd bij elkaar, bij het hart van het leven. De levensloop bekijken, de waarde van specifieke onderdelen leren kennen is onder andere haar focus in Nieuwe Horizonnen.

Willem Mutsaers

WiIlem Mutsaers is registeraccountant. Hij is werkzaam als teamleider bij de Belastingdienst Grote Ondernemingen en als docent bij de Universiteit van Tilburg en de Belastingacademie. Voor de weg “naar binnen” is Willem geïnspireerd door het gedachtengoed van Henri Nouwen; voor de weg “naar buiten” (purpose) sluit hij aan bij de ideeën Stephen Covey.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd geraakt, kijk dan vooral ook op de pagina Training & Data en vul uw gegevens in en krijg meer informatie!

Scroll to top